Linnea, Linn

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Linnea (som även kan skrivas med accent, Linnéa) är ett svenskt kvinnonamn. Det motsvarar växtnamnet linnea, som är femininformen av Carl von Linnés namn före adlandet, Linnæus. Linn är ett norskt kvinnonamn vars ursprung är osäkert. Kanske har det uppstått som en kortform av namn med efterleden -lin, t.ex. Ingelin.

Det var Carl von Linné själv som gav den späda, välluktande skogsblomman det latinska namnet Linnæa borealis. 1842 gavs namnet första gången åt en flicka. En populär barntidning vid namn Linnea, utgiven 1861–71 av signaturen Onkel Adam, bidrog till dess spridning, och omkring 1900 var det ett modenamn. I visan ”Jag har skrivit till min flicka” låter Evert Taube en sjöman besjunga sin flicka som heter Linnea: ”Hennes namn det är det vackraste som jag beskriva kan, / ty Linnea är det skönaste på jorden. / Det som blomsterkonungen inunder höga granar fann, / något skönare jag ej beskriva kan.”

Under 1970-talet kom Linnea åter på modet. Huvudpersonen i Lena Anderssons och Christina Björks barnböcker om en trädgårdsintresserad flicka heter Linnea. På listan över de vanligaste tilltalsnamnen bland flickor födda 1999 kom Linnea på sjätte plats. I dag bärs namnet (med eller utan accent) av omkring 156000 svenska kvinnor, och därmed kommer det på åttonde plats bland de vanligaste kvinnonamnen i Sverige.

Linn blev ganska sent ett vanligt flicknamn i Norge. Det började användas i större omfattning först under 1940-talet och blev ett modenamn under 1900-talets två sista årtionden. Populariteten ledde till att det fick snabb spridning också i Sverige. Vid millennieskiftet bars det av omkring 9000 svenskor.

I äldre almanackor var dagens namn Servatius efter ett helgon i Flandern som dog år 384. Namnet ersattes 1901 av Linnea, som i 1993 års namnlängd fick sällskap med Nina. I den nya namnlängden har Nina bytts ut mot Linn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.