Linus

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Linus är den latinska formen av ett grekiskt mansnamn, Linos, vars betydelse kan vara ’klagosång’. I den grekiska mytologin är Linos en framstående sångare och kompositör, son till Apollon och Urania

Linus var namnet på den förste biskopen av Rom som efterträdde aposteln Petrus. Han helgonförklarades och fick sin minnesdag på dagens datum. Nästan ingenting är känt om hans liv, och namnet har förblivit rätt ovanligt i de länder där det tagits upp i namnskicket. I vår tid förknippas det främst med amerikanen Linus Pauling (1901–94) som fått Nobelpriset två gånger, både som kemist och fredskämpe.

Det tidigaste svenska belägget för namnet Linus är från 1810. Mot slutet av 1800-talet var det så pass ovanligt att det utmönstrades ur almanackan till förmån för Torkel. Det fick ingen större spridning förrän under senare hälften av 1900-talet (t.ex. Linus Torvalds, f. 1969, finlandssvensk skapare av operativsystemet Linux). På 1980- och 90-talen seglade det upp som ett av de hetaste modenamnen. Till populariteten bidrog möjligen att en av huvudpersonerna i den tecknade serien ”Snobben” heter Linus. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 14000 svenskar. Den siffran kan jämföras med noteringen från 1975 som låg omkring 2000.

I vår äldsta almanacka från 1585 var dagens namn Conradus. Detta namn byttes ut mot Linus i vissa almanackor, och när namnlängden fick ett mera stadigvarande utseende vid mitten av 1700-talet var det Linus som stod kvar. Torkel, som kom in 1901, fick i tvånamnslängden från 1993 ge plats åt namnparet Linus – Love. I den nya namnlängden står Linus för första gången sedan år 1900 som enda namn på dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.