Liv

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Liv är av nordiskt ursprung och identiskt med det isländska ordet hlíf ’värn’, ’skydd’. Det associeras dock oftast med substantivet liv.

Redan i Snorre Sturlassons ”Edda” berättas att Lif är namnet på en kvinna som tillsammans med mannen Liftrase överlever Ragnarök. De har bara morgondagg till mat men får trots det en så stor avkomma att hela världen åter blir bebodd.

Det nordiska land där Liv har varit och fortfarande är vanligast är Norge. Där fanns det redan under medeltiden och bevarades särskilt i Telemark, ett fylke med en ålderdomlig bondekultur. Under senare hälften av 1800-talet kom det i bruk i hela Norge och nådde en topp under 1940- talet.

Mot slutet av 1800-talet spred sig namnet från Norge till Sverige, men det är först under 1900-talets två sista decennier som det har blivit riktigt populärt hos oss. Den person som framför allt har gjort det känt i vårt land är den norskfödda skådespelerskan Liv Ullmann (f. 1938). Vid millennieskiftet bars det av omkring 2000 svenskor.

I äldre almanackor var Julius dagens namn. Det stod kvar i 1901 års namnlängd och även i tvånamnslängden från 1993, där det var sammanfört med Gillis. I den nya namnlängden har Julius flyttats till Julia (16.2) och ersatts av Liv, som i tvånamnslängden från 1993 hade namnsdag 15.1.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.