Lovisa, Louise

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Lovisa är en försvenskad form av det franska kvinnonamnet Louise, som är femininformen av Louis. Detta namn motsvarar det tyska Ludvig och kan återföras på ett forntyskt och fornfrankiskt namn, sammansatt av ord med betydelsen ’beröm’ och ’kämpe’ (se vidare Ludvig, 2.10).

Det tidigaste svenska belägget för Lovisa är från 1652, då med stavningen Louisa. Det blev ett svenskt drottningnamn genom Lovisa Ulrika av Preussen, som 1744 förmäldes med Adolf Fredrik. Ännu en svensk drottning har burit namnet, Lovisa av Nederländerna, gift 1850 med Karl XV.

Som fallet brukar vara med drottningnamn fick namnet Lovisa stor spridning i 1700- och 1800-talens Sverige. Under 1900-talet blev formen Louise vanligare, men under 1990-talets sista år har Lovisa åter blivit modernt. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 22000 kvinnor. De vanligaste kortformerna är Lova och Isa.

I övre Norrland har höstens första frostnatt ofta kommit på Lovisadagen, som därför gått under namnet Kall-Lovisa. Louise har funnits i svenskt namnskick sedan 1698. Även detta namn har blivit svenskt drottningnamn genom Louise Mountbatten (1889–1965), som 1923 ingick äktenskap med dåvarande kronprins Gustaf Adolf och 1950 blev drottning. Namnet har bibehållit sin popularitet under hela 1900-talet. Vid millennieskiftet bars det av omkring 47000 svenskor. De vanligaste smekformerna är Lizzie, Lisen, Lou och Lolo.

Lovisa kom in i de svenska almanackorna 1750 i stället för det tidigare Ludowicus, dvs. Ludvig. Namnparet Lovisa – Louise introducerades i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.