Ludvig, Love

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Ludvig är av tyskt ursprung och motsvarar fornhögtyskans Hlutvic och fornfrankiskans Chlodowich. Förleden i det fornhögtyska namnet är sannolikt hlut i betydelsen ’berömd’, medan efterleden är wig ’kamp’, ’kämpe’. Love är en svensk nybildning som uppstått som maskulinform till Lovisa men som ytterst återgår på Ludvig.

Ludvig har varit ett franskt kunganamn ända sedan frankerkungen Klodvig I:s dagar i början av 500-talet. Dennes namn (Clovis på franska) kom sedermera i formen Louis att bli det vanligaste franska kunganamnet. Flera av kungarna fick tillnamn, t.ex. Ludvig den stammande, Ludvig den tjocke och Ludvig den trätgirige. Ludvig IX med tillnamnet den helige levde på 1200-talet och dog i pesten under ett korståg till Tunis. Det är hans namn som har bevarats i almanackorna.

Ludvig nådde tidigast svenskt namnskick i den latinska formen Ludowicus (1232). För formen Lodwik finns ett belägg från 1576. Andra äldre former är Ludwik och Lodwik. Namnet användes fram till 1800-talet främst av inflyttade tyskar. På 1800-talet blev det ett modenamn (t.ex. Johan Ludvig Runeberg, 1804–77). Därpå följde en lång period då det knappast alls var i bruk, men vid slutet av 1900-talet kom det tillbaka, och vid millennieskiftet bars det av omkring 8000 svenskar. Den vanligaste smekformen är Ludde.

Namnformen Love är känd i Sverige sedan 1782. Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866) var döpt till Carl Jonas Ludvig men ändrade i vuxen ålder sitt tredje förnamn till Love. Under sin tid som idealistisk bonde i Värmland kallade han sig ”dannemannen Love Carlsson”. Ännu i början av 1970-talet var Love ett mycket ovanligt förnamn med bara ett hundratal belägg. Uppgången började under senare hälften av 70-talet och fortsatte under 80- och 90-talen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 2500 svenskar som hette Love. Det råder inget tvivel om att det är Almqvist som har gjort namnet populärt.

Redan de äldsta almanackorna innehöll namnet Ludowicus till minne av Ludvig den helige, men minnesdagen var i äldre tid 25 augusti. 1750 kom i stället Lovisa in på detta datum. Det skedde av hänsyn till den dåvarande drottningen Lovisa Ulrika, vars första namn – en kvinnlig form av Louis/Ludvig – ansågs viktigare att fira än det franska helgonet. 1776 fick Ludowicus, nu med stavningen Ludvig, i stället sin plats på dagens datum. Där hade tidigare stått ett annat franskt helgonnamn, Leodegarius, till minne av en biskop och martyr på 600-talet. Namnparet Ludvig – Love introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.