Lukas

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Lukas är av grekiskt ursprung och har uppstått som en kortform av Lukanos ’invånare i Lukanien’ (en forntida region i Syditalien).

Mansnamnet Lukas är av grekiskt ursprung och har uppstått som en kortform av Lukanos ’invånare i Lukanien’ (en forntida region i Syditalien). Lukas är namnet på en av de fyra evangelisterna. I ett av Paulus brev finns uppgiften att han var läkare. En ohistorisk tradition har gjort honom till målare och upphovsman till ikoner, vilket har lett till att han har blivit målarnas skyddspatron. Hans symbol är en bevingad tjur, och hans minnesdag infaller på dagens datum.

Som svenskt förnamn finns Lukas belagt sedan 1309 (då med stavningen Lucas). Det var förr mycket sällsynt, och ännu i början av 1970-talet fanns det bara omkring 100 svenskar som hette Lukas. För många i det gamla bondesamhället förknippades namnet främst med de sysslor som skulle vara färdiga på dagens datum.

I Västergötland talade man om Kål-Lukas, eftersom köksträdgårdens kålhuvuden skulle vara inbärgade på Lukasdagen. I dagens Sverige har säkert författaren och filmregissören Lukas Moodysson (f. 1969) sin del i att Lukas har blivit ett modenamn. Men namnets plötsliga popularitet började redan på 80-talet och har hållit i sig sedan dess. Vid millennieskiftet fanns det omkring 4000 svenskar som hette Lukas och omkring 3000 som stavade sitt namn Lucas.

I almanackorna har det stått Lukas på dagens datum sedan äldsta tid. Tvånamnslängden från 1993 lanserade namnparet Lukas – Matteus, men i den nya namnlängden står Lukas åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.