Magdalena, Madeleine

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Magdalena återgår på ett grekiskt binamn, ’kvinnan från Magdala’. Madeleine är den franska formen av Magdalena.

I Nya testamentet berättas om Maria från byn Magdala vid Genesarets sjö som blev Jesu mest kända kvinnliga lärjunge. Binamnet Magdalena beror främst på att evangelisterna har velat skilja henne från Jesu moder Maria. Hennes namn återfinns på dagens datum redan i de medeltida kalendarierna. I den kyrkliga konsten är hennes attribut ett smörjelsekärl.

På 600-talet kom Maria Magdalena att identifieras med två andra kvinnogestalter i Nya testamentet, dels Martas syster Maria, dels den botfärdiga synderskan i Lukasevangeliet (7:37–50). Den senare sammanblandningen har lett till att Maria Magdalena felaktigt har uppfattats som prostituerad. Den missuppfattningen har bl.a. spritts genom en medeltida ballad som sjöngs i finlandssvenska bygder ännu på 1900-talet.

Redan tidigt kom tillnamnet Magdalena att uppfattas som ett förnamn runtom i Europa. Det tidigaste svenska belägget för namnet är från 1400-talet. En dansk form, Magelone, har i äldre sekler även förekommit i Skåne. Gustav III:s drottning Sofia Magdalena bidrog till att namnet under

1800-talet fick stor folklig spridning, särskilt i de svenska formerna Malin och Malena (se 10.12). Andra kortformer är Magda och Lena (se 18.8).

Under större delen av 1900-talet var Magdalena inte särskilt framträdande i namnstatistiken, men vid slutet av århundradet, särskilt 80-talet, blev det populärt igen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 17000 kvinnor i Sverige som hette Magdalena.

Enligt legenden dog Maria Magdalena i Marseille, vilket har bidragit till att Madeleine har blivit ett mycket vanligt namn i Frankrike. Det ingår i benämningen på ett av världslitteraturens mest berömda bakverk, nämligen den madeleinekaka som fick Marcel Proust att minnas sin barndom när han doppade den i lindblomsté.

Vid slutet av 1700-talet nådde namnet Sverige, där det blev särskilt spritt i de högre samhällsklasserna. Prinsessan Madeleine (f. 1982), det tredje barnet i vår kungafamilj, har säkert del i att namnets frekvens har gått upp under 1900-talets slut. Men alla föräldrar har inte hållit sig till den franska stavningen; sammanlagt ett dussintal stavningsvarianter förekommer. Om man räknar in dem alla bärs namnet i dag av omkring 29000 kvinnor.

I almanackan stod det tidigast Maria Magdalena på dagens datum. Det ändrades efterhand till bara Magdalena. Namnparet Magdalena – Madeleine introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.