Magnus, Måns

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Magnus är egentligen ett latinskt binamn som betyder ’den store’. Måns är den svenska formen av Magnus.

Magnus var ett medeltida kunganamn både i Norge och Sverige. Det kom in i nordiskt namnskick genom den norske kungen Magnus den gode (död 1047) som var uppkallad efter den karolingiska ättens mest berömde härskare, Karl den store (742–814), vars latinska namn var Carolus Magnus. Omkring år 1200 bars namnet av den östgötske stormannen Magnus Minnesköld, far till Birger Jarl. Två svenska kungar ärvde det, nämligen Magnus Minneskölds sonson Magnus Ladulås (ca 1240–1290) och dennes sonson Magnus Eriksson med öknamnet Magnus Smek (1316–74). Under de följande århundradena blev Magnus ett vanligt namn inom adeln (t.ex. Magnus Gabriel De la Gardie, 1622–86, och Magnus Stenbock, 1663–1717). Namnet har aldrig varit helt försvunnet i 1900-talets namnskick och var särskilt populärt under 70-talet, då det var det tredje vanligaste namnet på nyfödda pojkar. Vid millennieskiftet fanns det omkring 72000 svenskar som hette Magnus.

Måns är en sammandragen form av Magnus, som i Danmark motsvaras av Mogens. Det tidigaste svenska belägget är från 1479 och har stavningen Mans. Måns blev ett inte ovanligt bondenamn, särskilt i Sydsverige. Det har även varit populärt som kattnamn, vilket är förklaringen till att det förekommer i Gösta Knutssons böcker om Pelle Svanslös. Under 1900-talet var det rätt ovanligt fram till de tre sista decennierna, då det fick en uppgång tillsammans med flera andra namn från svensk allmogekultur. Vid millennieskiftet fanns det omkring 3000 svenskar med namnet Måns.

När Magnus kom in i almanackan år 1702, så skedde det inte för att hedra någon av de nordiska konungarna. Flera helgon har hetat Magnus, och ett av dem som levde i Avignon har blivit ihågkommet på detta sätt. Namnparet Magnus – Måns introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.