Maj, Majken

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det svenska kvinnonamnet Maj är en kortform av Maja, som anses ha uppstått som en barnspråksform av Maria. Månadsnamnet maj har även spelat in. Majken återgår på en lågtysk diminutiv till Maria, Mariken.

Det äldsta belägget för namnet Maj är från 1877. Det är svårt att avgöra om det engelska May har bidragit till dess uppkomst. Liksom Maja har May uppstått som en barnspråksform, i det här fallet av Mary – barnspråket har många exempel på smekformer av namn där man slipper den besvärliga bokstaven r.

Under 1900-talet har Maj varit en mycket produktiv namnled som gett upphov till nybildningar som Maj-Britt, Maj-Gull, Maj-Lis och Majvor liksom även Anne-Maj, Else-Maj, Gull-Maj och Inga-Maj. Särskilt vanliga var dessa namn under 1920-, 30- och 40-talen. Under samma årtionden var även Maj som allra populärast. Vid millennieskiftet fanns det omkring 31000 kvinnor i Sverige som heter Maj eller May.

Majken nådde Sverige redan på 1500-talet i formen Moiken. Namnet fick större spridning först på 1910-, 20- och 30-talen (t.ex. poeten Majken Johansson, 1930–93). Det tillhör vår ungdomslitteratur genom Margareta Strömstedts Majken-böcker. I dag bärs det av omkring 6600 svenskor.

Det äldsta namnet på dagens datum är Potentiana (sedermera ändrat till Potentia), som enligt legenden var en romersk jungfru som torkade blodet av Petrus och Paulus vid deras martyrium. Det ersattes 1901 av Alrik som numera har förts till Ulrik (5.8). I tvånamnslängden från 1993 blev Majken – Majvor dagens namnpar. I den nya namnlängden har Majvor flyttats till 8.6 och ersätts på dagens datum av Maj (tidigare 1.5).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.