Malin, Malena

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Både Malin och Malena är svenska former av det ursprungligen grekiska kvinnonamnet Magdalena ’kvinna från Magdala’ (se 22.7).

Malin, som utvecklats ur äldre former som Madelin, är känt som svenskt förnamn sedan 1524. Namnet var ett av de populäraste flicknamnen på 1970- och 80-talen, vilket säkert beror på att en av personerna i Astrid Lindgrens ”Vi på Saltkråkan” heter Malin. Populariteten har försvagats något under 90-talet, och på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på flickor födda år 2000 låg Malin på 47:e plats. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 47000 svenskor, ungefär fem gånger så många som ett kvartssekel tidigare.

Malena var förr ett namn som främst förekom i Skåne (jfr danska Malene). Även det hade en uppgång på 1970- och 80-talen, om än inte lika stor som Malin. Vid millennieskiftet fanns det omkring 1000 svenskor som hette Malena.

Det äldsta namnet på dagens datum, Judit (se 13.7), fick sin plats i almanackan till minne av hjältinnan i en av Gamla testamentets apokryfiska böcker, Judits bok. I namnlängden från 1901 ersattes det av Malin. Namnparet Malin – Malena har funnits sedan 1993, då den första almanackan med två namn på varje dag kom ut.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.