Malkolm, Morgan

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Malkolm är keltiskt och sammandraget av Maol-Caluim ’Columbas tjänare’. Namnet Columba avser den iriska munk som på 600- talet blev Skottlands apostel. Även Morgan är ett keltiskt namnsnamn; den walesiska formen är Morcant. Förleden anses betyda antingen ’stor’ eller ’ljus’, ’strålande’, efterleden cant betyder ’cirkel’, ’fullbordan’.

Malkolm har funnits i Sverige sedan slutet av 1600-talet, då det infördes av skotska släkter. Den skotskättade majoren Malcolm Sinclair blev känd i hela Sverige sedan han mördats 1739 på ett kuriruppdrag från Sverige till Turkiet. Om honom diktades en visa som kom ut i otaliga skillingtrycksupplagor, Sinclairvisan. Namnet Malkolm har länge hört till de mera ovanliga i Sverige, men under det senaste årtiondena har det fått en plats bland de 175 vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda pojkar. Vid millennieskiftet fanns det omkring 1000 personer som hette Malkolm eller, oftare, Malcolm.

Morgan är tidigast belagt i Sverige 1818 och var på 1960- och 70-talen ett modenamn i Västsverige, särskilt Göteborg. Antalet personer som bar namnet var vid millennieskiftet omkring 11000.

Före 1901 var dagens namn Malchus efter en österländsk martyr som levde på 200-talet. Samma namn hade den tjänare hos översteprästen Kaifas som enligt Johannesevangeliet fick sitt öra avhugget av Petrus. Att Malchus ersattes av just Malkolm beror på att namnkommittén hade ljudlikhet som en av sina principer när den bytte ut namn. I tvånamnslängden från 1993 flyttades Malkolm till 28 november och gav plats åt namnparet Elma Elmer. I den nya namnlängden har Malkolm återfått sitt gamla datum och sammanförts med Morgan på grund av namnens gemensamma keltiska ursprung.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.