Malte

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Malte är ett danskt, ursprungligen tyskt mansnamn, vars betydelse är omdiskuterad. Möjligen är det en kortform av det nordtyska Helmold som är sammansatt av ord med betydelsen ’hjälm’ och ’makt’.

Det äldsta danska belägget är från 1200-talet. Flera danska adelsfamiljer har bevarat det in i vår tid, och det tillhör världslitteraturen genom Rainer Maria Rilkes dagboksroman ”Malte Laurids Brigge” (1910).

Malte har varit ett skånskt namn ända sedan 1400-talet, då Skåne ännu tillhörde Danmark. Det blev ett arvnamn inom ätten Ramel på 1680-talet. Ännu i början av 1900-talet var det inte ovanligt i södra Sverige och på Gotland, men sedan dess har det varit på tillbakagång. Vid millennieskiftet bars det av omkring 3000 svenskar. I Danmark är det sedan några år på uppåtgående.

Under en stor del av 1700-talet stod det Sosthenes på dagens datum. Så hette en lärjunge till Paulus som finns omnämnd i Första Korintierbrevets första vers. År 1773 ersattes detta namn av Sten, som stod kvar till 1901, då det flyttades till sitt nuvarande datum (14.12). Dagens namn blev i stället Malte, och det har det varit sedan dess. I tvånamnslängden från 1993 kombinerades Malte med Malkolm (28.3), men i den nya namnlängden står det åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.