Mariana

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mariana är en femininform av det latinska mansnamnet Marianus, som är en avledning av Marius, ursprungligen ett romerskt släktnamn. Detta namn återgår i sin tur antingen på gudanamnet Mars eller på adjektivet mas ’manlig’, ’stark’. Det äldsta svenska belägget för namnet Mariana är från 1403. Det var sällsynt fram till senare delen av 1800-talet, då det infördes i svenska almanackor som en hedersbevisning mot Sofia av Nassau, nyligen ingift i det svenska hovet och sedermera Oskar II:s drottning. Ett av hennes övriga namn var nämligen Mariana. Under 1900-talet har namnet haft obetydlig användning som tilltalsnamn, men de senaste årtiondena har tendensen varit uppåtgående. Det bars vid millennieskiftet av omkring 8000 kvinnor.

Eftersom Mariana råkade bli april månads sista namn i almanackan, har det hamnat i ett rim som talar om hur sommarvädret ska bli: ”Ture, Tyko och Mariana / de tre skola sommaren dana.” Innebörden är att de tre sommarmånadernas väder ska bli som vädret är dessa tre dagar.

Annars är dagen mest känd som valborgsmässoafton i Sverige. Valborgsfirandet kom tidigast till Stockholm med inflyttade tyskar och ägde rum i hantverksgillena. Seden att tända eldar på valborgsmässoafton fanns på 1700-talet bara i Uppland och hade sin bakgrund i den tyska folktron att häxorna flög till Blocksberg på Walpurgisnatten. I vissa socknar i Dalarna har barnen klätt ut sig till ”valborrar” på valborgsmässokvällen och fört oväsen med koskällor för att skrämma bort vargarna inför den stundande betessäsongen.

I 1700-talets almanackor var dagens namn Marianus efter en martyr som blev halshuggen på 200-talet. 1859 ersattes det av Mariana. I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Mariana – Marianne. Det fick många att tro att namnen är besläktade, vilket inte är helt sant (se Marianne 4.4). I den nya namnlängden står Mariana återigen som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.