Marika, Marita

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Marika är en diminutivform av Maria, som sannolikt motsvarar lågtyska Marieke. Kvinnonamnet Marita är en spansk diminutiv av Maria.

Det tidigaste svenska belägget för namnet Marika är från 1836. Det var länge rätt sällsynt och förknippades under 1900-talets förra hälft främst med författarinnan Marika Stiernstedt (1875–1954), som dock var döpt till Maria. Under hela senare hälften av 1900-talet har namnet haft en ökande frekvens. Bland de personer som kan ha påverkat denna utveckling finns skådespelerskan Marika Lagercrantz (f. 1954). Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 6000 svenskor.

Namnet Marita har använts av den svenskspråkiga befolkningen i Finland sedan 1860 och i Sverige sedan 1891. Det är mycket populärt bland finlandssvenskarna men har sedan mitten av 1900-talet blivit allt vanligare även hos oss (t.ex. kulturminister Marita Ulvskog, f. 1951). Vid millennieskiftet fanns det omkring 18000 svenskor som hette Marita.

I gamla helgonkalendrar var dagen ägnad minnet av tre helgon, biskopen Philippus av Heraclea, prästen Severus och diakonen Hermes, som gemensamt led martyrdöden på 200-talet. Av dessa namn stod så småningom bara Severus kvar i de svenska almanackorna. 1901 byttes Severus ut mot ett svenskt likljudande namn, Seved. I tvånamnslängden från 1993 flyttades Seved till Botvid (se 28.7), och namnparet Marika – Marita kom in i stället.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.