Markus

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Markus är av latinskt ursprung och kan möjligen vara en avledning av Mars, den romerske krigsguden.

Den person som hedras på dagens datum är evangelisten Markus, författaren till det andra och troligen äldsta av de fyra evangelierna i Nya testamentet. Han tillhörde den kristna urförsamlingen i Jerusalem och omtalas som medarbetare till Petrus och Paulus. I den kyrkliga konsten symboliseras han av ett lejon. Han är bl.a. Venedigs skyddspatron, något som San Marcokyrkan med hans reliker och Piazza San Marco vittnar om. I alla svenska kalendarier från medeltiden återfinns hans namn på dagens datum.

I Sverige förekom namnet med stavningen Marcus redan på 1200-talet. Det var inte ovanligt på 1800-talet (t.ex. konstnären Marcus Larsson, 1825–64, bankmannen Marcus Wallenberg, 1899–1982) men blev sedan omodernt och var föga använt fram till 1990-talet, då det blev ett modenamn som ökade snabbare än något annat pojknamn. Antalet svenskar som hette Marcus eller Markus var vid millennieskiftet omkring 48000, vilket kan jämföras med siffran för 1973 som var omkring 4000. En engelsk kortform för Markus som även förekommer i Sverige är Mark.

I almanackan har Markus varit dagens namn från äldsta tid. I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Markus – Mark, men i den nya namnlängden står Markus åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.