Marta

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Marta är ett bibliskt kvinnonamn som går tillbaka på det hebreiska substantivet marta ’fru’, ’härskarinna’.

I Nya testamentet berättas om systrarna Marta och Maria. De bodde tillsammans med sin bror Lazarus i Betania nära Jerusalem och visade Jesus gästfrihet. Marta framställs som den mera handlingskraftiga av systrarna; hon har mycket att beställa, medan Maria sitter vid Jesu fötter och lyssnar på hans ord.

I svenskt namnskick har Marta förekommit sedan 1400-talet, tidigast i formen Martha. Det hör till de namn i Nya testamentet som fick ökad användning genom 1800-talets frikyrkorörelser. Även inflytande från USA under samma tid kan ha spelat in. Under 1900-talet har namnet varit på retur. Vid millennieskiftet fanns det omkring 8000 svenskor som hette Marta eller Martha.

Det gamla namnet på dagens datum är Sju sovare. Det anspelar på en legend om sju kristna som under en förföljelse blev inmurade i en grotta och sov där i tvåhundra år. År 447 ska grottan ha öppnat sig och de sju sovarna kommit ut. I det svenska bondesamhället fanns åtskilliga traditioner knutna till sjusovaredagen, t.ex. att den som sov länge den dagen skulle bli sömnig hela året. Regn på sjusovaredagen troddes varsla sju veckors regn.

I 1901 års namnlängd utmönstrades Sju sovare, och Marta flyttades hit från 26 juli. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes de obesläktade namnen Marta och Moa (se 18.11) på dagens datum, men i den nya namnlängden står Marta åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.