Martin, Martina

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Martin är ett mansnamn som återgår på latinets Martinus ’krigisk’, ’stridbar’, en avledning av gudanamnet Mars. Martina är femininformen av Martin.

Två personer har särskilt bidragit till att göra namnet Martin spritt, nämligen den franske biskopen Martin av Tours på 300-talet och den tyske reformatorn Martin Luther, som levde mer än ett årtusende senare (1483–1546). Minnet av den förre lever i Sverige kvar i vårt firande av ”Mårtens gås” som traditionsenligt äger rum på Mårtensafton, det vill säga på dagens datum (se vidare 11.11). Luther (som var uppkallad efter Martin av Tours) föddes 10 november, som därigenom har blivit en protestantisk kyrklig festdag.

Den latinska formen Martinus är belagd i Sverige redan 1268. Annars var den dansk-svenska formen Mårten den vanligaste i Sverige under medeltiden, eftersom ”Mårten Biskop” var ett populärt helgon vars dag var helgdag fram till 1571. Den tyska formen Martin fick mera allmän spridning i Sverige först efter reformationen.

Under senare hälften av 1900-talet har allt fler föräldrar gett sina söner namnet Martin. Dess frekvens nådde högst under 80-talet, men ännu vid mitten av 90-talet hörde det till de 25 populäraste tilltalsnamnen på nyfödda pojkar. Vid millennieskiftet bars det av omkring 69000 svenskar.

Martina har funnits i svenskt namnskick sedan 1688. Namnet har liksom Martin fått ökad popularitet under 1900-talets båda sista årtionden och bars vid millennieskiftet av omkring 12000 kvinnor.

Under 1800-talet och tidigare stod det Mårten Luther på dagens datum i almanackorna. I 1901 års namnlängd ändrades reformatorns namn till Martin Luther, samtidigt som Martina kom in den 22 februari. I tvånamnslängden från 1993 ersattes Martin Luthers namn av namnparet Martin –Martina.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.