Matteus

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Matteus är den latinska formen av grekiska Matthaîs, som troligtvis återgår på hebreiska Mattai, en smekform av Mattitjah ’Guds gåva’.

Matteus är den förste av Nya testamentets fyra evangelister. Enligt den kyrkliga traditionen är han identisk med tullnären Matteus som blev en av Jesu tolv lärjungar, något som senare bibelforskare ställt sig tvivlande till. Hans minnesdag blev 21 september.

Matteus har använts som förnamn i Sverige ända sedan 1219 men har till skillnad från den besläktade formen Mattias aldrig fått någon utbredning att tala om. Båda namnen förkortades tidigt till Mattis, som senare blev Mats. Antalet svenskar som hette Matteus var vid millennieskiftet så lågt som omkring 350, vilket kan jämföras med siffran 65000 för Mats och 44000 för Mattias. Mera bekant är Matteus som namn på en församling i Stockholm.

I folktraditionen har Matteus varit en av höstens märkesdagar. Den kallades ”Matsmässa om hösten”, detta för att skilja den från ”Matsmässa om våren”, dvs. Mattiasdagen 24 februari. I svenskbygderna i Finland har man haft talesättet ”Vår-Matte väcker och Höst-Matte täcker”. Innebörden är att de djur som legat i vinterdvala vaknar på Mattias och går till vila på Matteus. På Gotland har höststormarna kring Matteusdagen varit fruktade; man har talat om ”Mattis garnrivare” som förstör garnen för fiskaren. Matteus har varit dagens namn så länge som vi har haft almanackor i Sverige. I tvånamnslängden från 1993 utmönstrades namnet till förmån för namnparet Ellen – Elly, men i den nya namnlängden har Matteus kommit tillbaka.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.