Mattias, Mats

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Mattias är en grekisk form av det hebreiska Mattitjah, som betyder ’Guds gåva’. Mats är en svensk kortform av Mattias.

Mattias var en av de tolv apostlarna. Han utsågs av Jesu övriga lärjungar genom lottning som efterträdare till Judas Iskariot för att de även i fortsättningen skulle vara tolv. Åtskilliga hantverksskrån har haft honom som sin skyddspatron, bl.a. skräddarna, bagarna, timmermännen och smederna.

Namnet Mattias förekom i Sverige redan på 1200-talet och förkortades efterhand till Mattis som blev Matts eller Mats. Särskilt i Svealand fick Mats stor utbredning som bondenamn. Benämningen dalmas eller bara mas på dalkarlar återgår troligen på namnet Mats.

Under större delen av 1900-talet var Mattias en betydligt ovanligare form av namnet än Mats. I början av 70-talet hette mindre än 10000 svenskar Mattias. Sedan blev namnet ett modenamn som nådde sin högsta popularitet i slutet av 80-talet. Under 90-talet har placeringen på topplistorna dalat något. På listan över de vanligaste tilltalsnamnen bland pojkar födda år 2000 hade Mattias gått ner till 38:e plats. Vid millennieskiftet fanns det omkring 44000 personer som hette Mattias. Ytterligare omkring 12000 personer stavade sitt namn Mathias.

Namnet Mats var som allra populärast under 1950- och 60-talen. Även om det sedan dess har hamnat längre ner på topplistan ökar fortfarande siffran på de svenskar som heter Mats. Vid millennieskiftet låg den omkring 65000. Vanliga smekformer av Mattias och Mats är Matte och Masse. Den finska formen Matti fick spridning även i Sverige på 1970-talet.

Mattiasdagen eller Matsmäss var i sin egenskap av apostladag halv helgdag till och med 1772. I stora delar av Sverige, särskilt i de östra landskapen, har den räknats som den första vårdagen. På en del håll i Norrland har barnen klätt ut sig till mattesgubbar. Talesättet om den heta stenen, som i Västsverige hör ihop med Petter Katt (se 22.2), har längre österut knutits till Mattias. I övre Sverige har man även haft rimmet ”Mattis med sitt långa skägg / lockar barnen utom vägg”. Skägget är istapparna som tillsammans med den allt starkare vårsolen lockar ut barnen. I Skåne har man talat om ”Mattias med gåsaägget”, eftersom gässen började värpa vid Mattias.

Mattias har varit dagens namn i almanackan från äldsta tid. Det nuvarande namnparet Mattias – Mats har funnits sedan 1993.

Fram till år 2001 inföll skottdagen 24 februari vart fjärde år, vilket berodde på att de gamla romerska kalendrarnas tidskorrigeringar brukade sättas in mellan den 23 och 24 februari. I den nya namnlängden har skottdagen flyttats till 29 februari, vilket innebär en anpassning till internationell standard.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.