Maurits, Moritz

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Maurits är en kortare form av det latinska Mauritius ’man från Mauretania’. Moritz är den tyska formen av Maurits. Den franska formen är Maurice, den spanska Mauricio och den engelska Morris.

Mauretania var namnet på ett nordafrikanskt kungarike under antiken, som inte skall förväxlas med den nuvarande västafrikanska staten Mauretanien. Mauretania hade sitt namn efter de maurer eller morer som bodde där och som på 700-talet erövrade den pyreneiska halvön.

Mauritius var namnet på en romersk härförare vid slutet av 200-talet som uppenbarligen kom från Mauretania. När han befann sig i Schweiz gick han över till kristendomen med hela sin legion, vilket enligt legenden ledde till att de alla blev dödade. Vintersportorten Sankt Moritz i Schweiz är uppkallad efter honom. Kyrkmålarna har ofta avbildat honom mörkhyad för att visa hans afrikanska ursprung.

Den latinska formen Mauritius nådde svenskt namnskick redan på 1300-talet, medan Maurits (med stavningen Mauritz) är dokumenterat sedan 1551. Det blev ett vanligt förnamn i 1500-talets adelsfamiljer och var under 1900-talet vanligast under de första decennierna. Vid millennieskiftet fanns det omkring 7000 svenskar som hette Mauritz eller Maurits.

Moritz har använts som förnamn i Sverige sedan 1579. I 1800-talets Tyskland förekom namnet i en tecknad serie om två buspojkar som har blivit klassisk, Wilhelm Buschs ”Max und Moritz”. Moritz har aldrig blivit lika vanligt i Sverige som Mauritz/Maurits; vid millennieskiftet bars namnet bara av omkring 100 svenskar.

Maurits har funnits i almanackorna på dagens datum sedan äldsta tid. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes namnet med det obesläktade Morgan (nu 28.3). I den nya namnlängden är namnparet i stället Maurits – Moritz.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.