Max, Maximilian

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Max är ursprungligen en kortform av Maximilian som återgår på det latinska namnet Maximilianus. Detta namn är en diminutivform av Maximus, som från början är ett binamn, bildat till latinets maximus ’störst’.

Namnet Max finns inte belagt i Sverige tidigare än 1825. Vid den tidpunkten hade det fått stor spridning i Tyskland, där tecknaren Wilhelm Busch några årtionden senare använde det i sin odödliga bildberättelse om två buspojkar, ”Max und Moritz” (1865).

Maximilian har blivit känt genom att det burits av en rad österrikiska och bayerska furstar. Mest kända är de tysk-romerska kejsarna Maximilian I och II som levde på 1400- och 1500-talen. Det tidigaste svenska belägget för namnet är från 1695.

Särskilt Max men även Maximilian har upplevt en tydlig uppgång under 1900-talets sista årtionden. I början av 70-talet fanns det bara omkring 2000 svenskar med namnet Max mot omkring 9500 vid millennieskiftet. På listan över de populäraste tilltalsnamnen på pojkar födda år 2000 kom Max på 35:e plats. En känd svensk som kan ha bidragit till att göra det populärt är skådespelaren Max von Sydow (f. 1929). Namnet Maximilian bars i början av 70-talet av bara omkring 100 personer, en siffra som vid millennieskiftet hade stigit till omkring 1000.

I medeltida kalendarier var dagens namn Brigida till minne av ett irländskt helgon från 500-talet. I de svenska almanackorna fanns namnet i formen Brigitta ännu på 1820-talet, då det byttes ut mot Maximiliana. Anledningen var att kronprinsessan Joséphine år 1823 förmäldes med kronprins Oskar, sedermera Oskar I. Hon hade ytterligare tre förnamn, av vilka ett var Maximiliana. Det fick ersätta Brigitta som inte längre ansågs fylla något behov, eftersom den svenska formen Birgitta redan fanns i almanackan den 7 oktober.

Maximiliana blev aldrig populärt och ersattes 1901 av Max. I tvånamnslängden från 1993 fick Max sällskap med Magda, som är likljudande men helt obesläktat. I den nya namnlängden har Magda fått lämna plats för det namn som givit upphov till kortformen Max, nämligen Maximilian.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.