Naemi, Naima

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Naemi är ett ursprungligen hebreiskt kvinnonamn som betyder ’välbehag’, ’glädje’. Naima är en svensk ombildning av Naemi.

Namnet Naemi finns i flera olika stavningar. I formerna Noomi eller Naomi förekommer det i Ruts bok i Gamla testamentet som namnet på Ruts svärmor. Naemi var den form som tidigast fick utbredning i Sverige. Det skedde i början av 1800-talet. Under frikyrkorörelsernas framväxt vid slutet av 1800-talet blev både Naemi och Noomi omtyckta namn. Noomi och Naomi är de former som har ökat mest under senare år. I det senare fallet kan ökningen bero på uppmärksamheten kring en internationellt känd fotomodell, Naomi Campbell.

Vid millennieskiftet var Naemi fortfarande den vanligaste formen: omkring 2000 svenskor hette så. De som bar namnet Noomi var omkring 600, medan de som hette Naomi var omkring 300.

Den svenska formen Naima finns belagd första gången 1822, då med stavningen Naema. Namnet var populärt i slutet av 1800-talet (t.ex. skådespelerskan Naima Wifstrand, 1890–1968) men har använts sparsamt under största delen av 1900-talet. Under de senaste fem åren har det gått upp något i namnstatistiken. Vid millennieskiftet bars det av omkring 1000 svenskor.

I gamla almanackor var dagens namn Anianus till minne av en biskop i Orléans på 400-talet som blev helgonförklarad. Detta namn fick 1868 ge plats för Napoleon, vilket berodde på att prins Eugen vid sitt dop även hade fått detta namn. Det franska kejsarnamnet stod kvar i 1901 års namnlängd, men i tvånamnslängden från 1993 fick det ge plats för namnparet Naemi – Nancy. I den nya namnlängden har Nancy (en engelsk smekform av Anna, 9.12) utgått och ersatts av Naima på grund av det senare namnets släktskap med Naemi.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.