Natalia, Natalie

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Natalia är ett ursprungligen latinskt kvinnonamn som är bildat till dies natalis ’(Kristi) födelsedag’, dvs. juldagen. Natalie är den franska formen av Natalia.

Natalia har funnits i Sverige sedan 1773 och fick en viss utbredning under 1800-talet, särskilt i Skåne, även om det aldrig har varit så allmänt hos oss som i Italien och i de slaviska länderna. Under 1900-talet har det haft en undanskymd plats ända till de allra senaste åren, då det har fått en liten uppgång. Vid millennieskiftet fanns det omkring 2000 svenskor som hette Natalia.

Natalie eller oftare Nathalie nådde svenskt namnskick 1826 och var länge betydligt sällsyntare än Natalia. I början av 70-talet låg siffran på de svenskor som bar namnet under 200. Dess frammarsch under de senaste årtiondena är inte begränsad till Sverige utan har motsvarigheter i den engelskspråkiga och tyskspråkiga världen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 13000 svenskor, nästan alla födda på 80- och 90-talen, som hette Natalie eller Nathalie. Något som har bidragit till namnets popularitet är att idrottsidolen Ingemar Stenmark blev far till en flicka som döptes till Nathalie.

I gamla almanackor stod det Tomas biskop på dagens datum. Biskopen i fråga är ärkebiskopen Thomas av Canterbury, även känd som Thomas Becket, som mördades i sin egen katedral år 1170 och fick 29 december som sin minnesdag. Eftersom namnet Tomas redan fanns i vår almanacka (21.12) utmönstrades Tomas biskop i 1901 års namnlängd till förmån för Abel, som tidigare haft 2 januari som sin dag.

Varken Natalia eller Natalie fanns med i namnlängden från 1901. När Natalia kom in i tvånamnslängden från 1993 var namnet sammanfört med det obesläktade hebreiska Natanael. I den nya namnlängden har Natalia och Natalie i stället fått en egen dag, inte långt från juldagen, medan det tidigare namnparet Abel – Set har flyttats fram en dag (se 30.12).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.