Natanael, Jonatan

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Natanael är den grekiska formen av ett hebreiskt mansnamn med betydelsen ’Gud har givit’. Mansnamnet Jonatan är likaså ursprungligen hebreiskt och betyder även det ’Gud har givit’.

Enligt Johannesevangeliet hette en av Jesu tolv apostlar Natanael. Till skillnad från de andra apostlarna kom Natanael inte in i almanackan förrän 1901. Det beror helt säkert på att han brukar identifieras med den lärjunge som de andra evangelisterna kallar Bartolomeus och som firas 24 augusti.

I Sverige är namnet Natanael tidigast belagt 1647. Det var vanligt under senare hälften av 1800-talet och 1900-talets början, särskilt i de västsvenska landskapen. Under större delen av 1900-talet har det inte spelat någon roll alls i namngivningen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 3000 personer i Sverige som hette Natanael.

Namnet Jonatan förekommer i Gamla testamentet, där det bärs av en son till kung Saul som blir Davids vän. Det äldsta svenska belägget är från 1657 och har stavningen Jonathan, som ännu i dag är den vanligaste. I likhet med Natanael hade det en undanskymd plats i 1900-talets namngivning fram till det att Astrid Lindgren publicerade sin bok ”Bröderna Lejonhjärta”, där den modige äldre brodern heter Jonatan. Säkert var det den boken och senare också filmen som gjorde Jonathan/Jonatan till ett av 90-talets modenamn. När boken kom ut bars det av omkring 700 personer; vid millennieskiftet var siffran omkring 18000.

Natan och Nathan har i Sverige använts som kortform av både Natanael och Jonatan. Ärkebiskopen Nathan Söderblom (1866–1931) var t.ex. döpt till Jonathan. Natan finns emellertid även som självständigt namn; i Gamla testamentet omtalas en profet på kung Davids tid med detta namn. I dagens Sverige är Nathan/Natan mycket ovanligt med bara omkring 200 belägg.

På 1600-talet var Beata dagens almanacksnamn. Det byttes ut mot Josef för att påminna om en av huvudpersonerna i Första Mosebok, Jakobs näst yngste son som av sina bröder såldes som slav och blev faraos drömtydare i Egypten. Eftersom en annan Josef, timmermannen från Nasaret och Marias trolovade, redan hade en minnesdag i almanackan (19.3) kom i stället Natanael in i 1901 års namnlängd. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Natanael – Natalia. Ljudlikheten fick säkert många att tro att de är besläktade, vilket de inte är (se 29.12). I den nya namnlängden har i stället de besläktade namnen Natanael och Jonatan sammanförts.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.