Nikolaus, Niklas

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Nikolaus är ett ursprungligen grekiskt mansnamn som är sammansatt av nike ’seger’ och laos ’folk’. Niklas är en form av Nikolaus som uppstått på germanskt språkområde.

Nikolaus är dagens namn i hela den kristna världen till minne av ett av de viktigaste helgonen, biskopen Nikolaus som levde på 300-talet i Myra i nuvarande sydvästra Turkiet. Det finns få historiska fakta om honom men desto fler legender. I dem hjälper han sjöfarare i nöd och återuppväcker döda barn, vilket har gjort honom till sjömännens skyddspatron och barnens specielle vän. Hans kult förekom tidigast i den bysantiska kyrkan och ledde till att han senare blev Rysslands skyddshelgon. Den spreds till Västeuropa sedan hans reliker på 1000-talet förts till staden Bari i södra Italien. Kyrkor som bar hans namn uppfördes i hela Europa, bl.a. Storkyrkan i Stockholm.

I flera västeuropeiska länder förekom mot slutet av medeltiden seden att fira ”barnbiskopen” Nikolaus med en fest på hans dag. Barnen fick Nikolausgåvor, som kunde bestå av mynt med hans bild på. Holländarna kallade honom Sinterklaas och ger än i dag barnen deras julpresenter på kvällen före Nikolausdagen. Holländska emigranter tog med sig seden till USA, där hans namn bevarades i formen Santa Claus men där tidpunkten för gåvogivandet flyttades till juldagens morgon.

I Sverige finner vi hans namn i formen Nikulas redan på en runsten från 1100-talet. Ännu omkring 1900 var namnet Nikolaus inte ovanligt, särskilt i norra Sverige. I vår tid är det de olika kortformerna som lever kvar medan den ursprungliga långa formen blir allt sällsyntare. Vid millennieskiftet fanns det bara omkring 1000 svenskar som hette Nikolaus.

De kortformer som vid slutet av medeltiden hade tagits upp i svenskt namnskick var främst Klas (se 7.7) och Nils (se 8.10). Den mässa som fram till 1571 hölls i svenska kyrkor på Sankt Nikolaus dag kallades Nilsmässa. Den tredje kortformen, Niklas, liknar ursprungsnamnet mest och har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1500-talet. Niklas blev ett modenamn under senare hälften av 1900-talet och nådde sin högsta frekvens under 70- och 80-talen. Om man räknar ihop alla stavningsvarianter bars det vid millennieskiftet av omkring 51000 svenskar. Omkring 29000 av dem representerade normalformen, medan omkring 13000 skrev sitt namn Niclas och omkring 9000 använde stavningen Nicklas. En vanlig smekform är Nicke.

I almanackan har Nikolaus varit dagens namn från äldsta tid. Namnparet Nikolaus – Niklas introducerades i tvånamnslängden från 1993. 6 december är Finlands nationaldag.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.