Nils

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Nils är en nordisk kortform av mansnamnet Nikolaus, som ursprungligen är grekiskt och sammansatt av níke ’seger’ och láos ’folk’.

Den äldsta svenska kortformen av Nikolaus är Niclis (jfr Niklas 6.12), som under senare delen av medeltiden förkortades ytterligare till Nils. Den danska formen Niels är tidigast känd som namnet på en dansk kung som mördades 1134. Nils var ett vanligt medeltida frälsenamn i både Danmark och Sverige och förekommer i många medeltida ballader. Senare fick det sin största utbredning i bondemiljö.

Den vanligaste smekformen av Nils är Nisse. I Danmark och Skåne blev Nisse en skämtsam benämning på folktrons lille tomte, vilket så småningom ledde till att nisse eller goenisse kom att bli det danska och sydsvenska ordet för tomte. Selma Lagerlöf valde alltså ett namn som både associerar till bondemiljö och till folktrons små pysslingar när hon kallade hjälten i sin berömda roman för Nils Holgersson. Detsamma gäller Astrid Lindgrens ”Nils Karlsson-Pyssling”.

Nils har varit ett av de allra vanligaste svenska mansnamnen under de senaste århundradena. Under 1900-talet upplevde det efterhand en viss tillbakagång, men antalet svenskar som hette Nils var vid millennieskiftet ändå så pass stort som omkring 146000. Därmed kommer namnet totalt sett på tionde plats bland de svenska mansnamnen.

I äldre svenska almanackor var dagens namn Demetrius till minne av ett helgon som år 306 dog martyrdöden i nuvarande Kroatien. Det byttes 1901 ut mot Nils, som tidigare inte haft en egen dag utan firats på Nikolausdagen. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Nils – Nelly, men i den nya namnlängden står Nils åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.