Olaus, Ola

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Olaus är en latinsk form av det nordiska mansnamnet Olav/Olov, som är sammansatt av två urnordiska ord med betydelsen ’förfader’ och ’efterkommande’, ’arvinge’. En annan latinsk form är Olavus. Ola har uppkommit som en skånsk och västsvensk form av Olav.

I namnlängden från 1901 gjordes 19 april till en minnesdag för den lutherske reformatorn i Sverige, Olavus Petri, som dog 1552 på detta datum. Hans förnamn stavas numera oftast Olaus. Förutom att han medverkade till att Nya testamentet översattes till svenska lämnade Olaus Petri efter sig ett omfattande teologiskt författarskap. Han var även psalmdiktare, och hans Domarregler står fortfarande att läsa i den svenska lagboken.

Som svenskt dopnamn har Olaus främst förekommit i norra Sverige och i Bohuslän; i det senare landskapet förekom förr även formen Olagus. I dagens Sverige heter bara omkring 400 personer Olaus.

Namnformen Ola är belagd i Sverige sedan 1500-talet och användes förr främst i Skåne (t.ex. författaren Ola Hansson, 1860–1925) och i de västsvenska landskapen. Först en bit in på 1900-talet har namnet fått utbredning i hela Sverige. I Norge är Ola ett så vanligt namn att genomsnittsnorrmannen, den norska motsvarigheten till Medel-Svensson, kallas Ola Nordmann. I Sverige blev Ola ett modenamn på 1960- och 70-talen och bärs i dag av omkring 21000 svenskar.

I äldre almanackor är dagens namn Bernhard till minne av den helige Bernhard av Clairvaux. Numera återfinns hans namn den 20 augusti. Namnparet Olaus – Ola lanserades i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.