Olivia, Oliver

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Olivia är italienskt och kan föras tillbaka på latinets oliva ’olivträd’. Mansnamnet Oliver är engelskt och har utvecklats ur den franska formen Olivier som även den möjligen återgår på oliva ’olivträd’.

I legenden om Sankta Ursula förekommer två ungdomar som är förlovade med varandra men väljer martyrdöden, Oliver och Olivia. Inget av namnen tycks emellertid ha tagits upp i de medeltida helgonkalendarierna. Shakespeare, som gärna använde italienska namn i sina skådespel, lät en av de kvinnliga personerna i ”Trettondagsafton” heta Olivia. I nyare tid har Olivia varit ett populärt engelskt namn (t.ex. skådespelerskan Olivia Newton-John, f. 1948), och det är från engelskan det nått Sverige. Det var ett modenamn i slutet av 1800-talet för att sedan vara bortglömt under största delen av 1900-talet. Under 1990-talet har det åter blivit ett modenamn: det kom på 28:e plats på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på flickor födda år 2000. För närvarande finns det omkring 11000 kvinnor med namnet Olivia i Sverige.

I den medeltida franska Rolandssången, vars historiska kärna är händelser som ägde rum på 700-talet, har hjälten Roland en vapenbroder som heter Oliver. I England har namnet varit vanligt sedan medeltiden (t.ex. statsmannen Oliver Cromwell, 1599–1658, och Charles Dickens romanfigur Oliver Twist). Liksom Olivia blev Oliver ett modenamn i Sverige på 1990-talet. Det kom på 29:e plats på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på pojkar födda år 2000 och bars vid millennieskiftet av omkring 6400 personer.

Det äldsta namnet på dagens datum, Olympias (ursprungligen Olympiades), bars av en martyr i Persien som dog år 304. Det stod kvar i almanackorna till 1901, då det fick ge plats för Olivia. Namnparet Olivia – Oliver introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.