Orvar

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Orvar är ett nordiskt mansnamn som kan föras tillbaka på den isländska sagan om Orvar Odd. Dennes namn betyder egentligen ’pilspets’ eller Pil-Odd – isländska Qrvar är genitivformen av substantivet Qrr ’pil’.

Sagan om Orvar Odd hör till de s.k. fornaldarsagorna och berättar om en norsk hjältes dramatiska äventyr. Bl.a. möter han den svenske sagohjälten Hjalmar den hugstore i ett sjöslag som slutar med att de båda kämparna blir vänner och ingår fostbrödralag.

Under 1800-talets vikingaromantik kom Orvar att uppfattas som ett förnamn. Det äldsta svenska belägget är från 1830. En populär samtida tidningsman, Oscar Patric Sturzen-Becker (1811–69), bidrog till att popularisera namnet genom att använda Orvar Odd som sin pseudonym. Orvar hade sin största frekvens på 1920- och 30-talen (t.ex. fotbollsspelaren Orvar Bergmark, f. 1930) men har på senare år varit ovanligt som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet bars det av omkring 1000 svenskar.

Dagens gamla namn var Metodius till minne av en biskop i Mindre Asien som dog martyrdöden på 300-talet. Hans namn byttes i 1901 års namnlängd ut mot Alvar. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Alvar och Orvar, men i den nya namnlängden har Alvar flyttats till Alf (21.6) och Orvar står kvar som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.