Oskar, Ossian

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Oskar kommer enligt en tolkning av fornengelska Osgar, som är sammansatt av os ’gud’ och gar ’spjut’ (jfr den danska formen Asger). Ett annat förslag är att det är iriskt och sammansatt av os ’hjort’ och cara ’vän’. Mansnamnet Ossian kommer av det keltiska Oisin och har tolkats som ett ursprungligt binamn bildat till os ’hjort’.

I skotten Macphersons epos ”Ossians sånger” (1761–63) är Oscar namnet på barden Ossians son. Napoleon blev så entusiastisk när han läste sångerna att han föreslog namnet Oskar för sin gudson, Karl XIV Johans son och sedermera efterföljare på den svenska tronen som Oskar I. Orsaken till att den engelske författaren Oscar Wilde fick sitt förnamn var att hans far var läkare och hade behandlat Oskar II, som blev botad och samtyckte till att bli gudfar åt barnet.

Oscar har under 1900-talet blivit ett vanligt namn både i USA (t.ex. jazzpianisten Oscar Peterson) och i Latinamerika. Oscarsstatyetten som årligen utdelas i USA till förtjänta personer i filmbranschen har enligt en hollywoodlegend fått sitt namn genom att en kvinna vid den akademi som sedan 1927 utdelar priset tyckte att statyetten liknade hennes onkel Oscar.

I Sverige blev kunganamnet Oskar ett av 1800-talets allra populäraste mansnamn. En bit in på 1900-talet minskade det i frekvens tills det mot slutet av 1900-talet åter blev ett modenamn. Under 1999 kom Oscar/Oskar på första plats på listan över de vanligaste tilltalsnamnen bland pojkar födda detta år. Siffran på antalet svenskar som bär namnet ligger i dag omkring 60000.

Ossian är ett mycket ovanligt namn i den engelskspråkiga världen men nådde genom ”Ossians sånger” Sverige och har använts här sedan 1812. Det var särskilt spritt vid slutet av 1800-talet (t.ex. konstnären Ossian Elgström, 1883–1950). I dag heter omkring 2000 svenskar Ossian, av vilka de flesta bor i södra Sverige.

I våra äldsta almanackor var dagens namn Eligius till minne av ett franskt helgon på 600-talet som började sin bana som guldsmed och därför har blivit guldsmedernas skyddspatron. Det byttes 1812 ut mot Oskar. Namnparet Oskar – Ossian har funnits sedan 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.