Patrik, Patricia

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Patrik har nått oss från engelskan, där den vanliga formen är Patrick. Det är bildat av latinets Patricius ’adelsman’. Patricia är en latiniserad femininform av Patrik som har sitt ursprung i England.

Den person som har gett spridning åt namnet är Sankt Patrik, Irlands apostel som dog 493. En mängd legender om mirakel han uträttade under sin livstid vittnar om hans stora popularitet. På Irland är namnet så vanligt att ”Pat” eller ”Paddy” har blivit smeknamnet på en irländare. Hans dag, som firas med parader både på Irland och bland ättlingar av irländare i USA, är egentligen 17 mars. I Sverige vigdes den dagen tidigt, på grund av det starka tyska inflytandet under medeltiden, åt Sankta Gertrud. Patrik placerades i stället på dagens datum.

I Sverige introducerades namnet Patrik av inflyttade skottar, tidigast Patrick Ruthven, som kom i svensk tjänst i början av 1600-talet. Det blev ett modenamn på 1960-talet (t.ex. höjdhopparen Patrik Sjöberg, f. 1965) och nådde sin högsta frekvens under 70- och 80-talen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 48000 svenskar som hette Patrik, Patrick eller Patric.

Patricia dök tidigast upp i svenskt namnskick 1838 men var ovanligt fram till 1900-talets slut då det blev ett modenamn tillsammans med flera andra latinska namn som Felicia, Cornelia och Alicia. Vid millennieskiftet bars det av omkring 5000 kvinnor.

Tidigast var dagens namn i almanackan Paternus till minne av en fransk biskop på 500-talet. Det byttes 1766 ut mot Patrik, som i tvånamnslängden från 1993 fick bilda namnpar med Patricia.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.