Paul, Pål

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Paul kommer av latinets Paulus, som från början var ett romerskt släktnamn med betydelsen ’den lille’. Den svenska formen Pål har uppkommit ur äldre nordiska former av namnet.

Paulus var det namn som Saul från Tarsos antog efter sin omvändelse till kristendomen under en resa till Damaskus. Som aposteln Paulus, huvudpersonen i Apostlagärningarna och författare till tretton brev till de första kristna församlingarna, är han näst efter Jesus den mest framträdande gestalten i Nya testamentet. Det som i äldre tid högtidlighölls på dagens datum var hans omvändelse; därför bar dagen tidigast namnet Pauli omvändelse. Den firades liksom de andra s.k. apostladagarna som halv helgdag i Sverige till och med 1772.

Namnet Paulus finns i olika former över hela den kristna världen. Den italienska formen är Paolo, den spanska Pablo, den ryska Pavel. Det äldsta belägget för namnet från svenskt område är från 1286, men redan 1145 fanns det i Skåne som då tillhörde Danmark. De vanligaste formerna i äldre tid var Pavel och Påvel som senare blev Pål. Povel Ramels förnamn är alltså en ålderdomlig namnform som har bevarats som arvnamn inom den friherrliga ätten Ramel.

Paul, som är den tyska, franska och engelska formen av namnet, slog igenom i Sverige på 1600-talet. Den har ända fram till vår tid varit vanligast i de sydligaste landskapen. Paul har inte som många andra namn utsatts för häftiga svängningar i popularitet utan har haft en rätt jämn frekvens genom åren. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 19000 personer. De vanligaste smekformerna är Palle och Pålle. Pål har liksom Paul sin främsta utbredning i sydligaste Sverige men tillhör även sedan länge namntraditionen i Jämtland, där det förekom redan 1315 med stavningen Páll. Namnet hade en viss uppgång under 1960- och 70-talen men bars vid millennieskiftet bara av omkring 1000 personer.

Tillsammans med nyårsdagen och trettondedagen har Paulus eller Pålsmäss varit januaris viktigaste folkliga märkesdag. ”Skiner solen så länge Påvalsmässodagen, att en drucken man hinner sadla sin häst, så blir det ett gott år”, har man sagt i Österbotten. Enligt norrländsk tradition har halva vintern gått när man kommer till Pålsmäss. Den dagen vänder sig björnen i idet och börjar suga på den andra ramen. Det är det gamla namnet Pauli omvändelse som har inspirerat till talesättet om björnen som vänder sig.

I almanackan byttes namnet Pauli omvändelse redan på 1700-talet ut mot Paulus, som stod kvar ända till slutet av 1900-talet. Först i tvånamnslängden från 1993 ersattes det av namnparet Paul – Pål.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.