Paulina, Paula

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Paulina är femininformen av det latinska namnet Paulinus, som i sin tur är avlett av Paulus ’den lille’. Paula kan vara en kortform av Paulina men även en femininform av Paulus.

Det äldsta belägget för namnet Paulina i Sverige är från 1641. Det var vanligt under 1800-talet men hade en undanskymd plats i namnskicket under största delen av 1900-talet. Under 90-talet fick det en viss uppgång, och vid millennieskiftet fanns det omkring 7000 som bar namnet.

Den franska formen Pauline nådde Sverige i början av 1800-talet. För Stockholms teaterpublik i början av 1900-talet var namnet förknippat med skådespelerskan och Dramatenchefen Pauline Brunius (1881–1954). Även Pauline har kommit tillbaka som flicknamn under de senaste årtiondena och bars vid millennieskiftet av omkring 3000 svenskor.

Paula har nått Sverige från Tyskland, där det var ett modenamn vid mitten och andra hälften av 1800-talet. Det äldsta svenska belägget är från 1842. Det fick en uppgång på 1960- och 70-talen som höll i sig under de följande årtiondena och först på de senaste fem åren visat tecken på att
upphöra. Vid millennieskiftet fanns det omkring 5000 svenskor som hette Paula.

I medeltida svenska helgonkalendarier hade dagen den latinska benämningen Dies X M militum, vilket betyder ’tiotusen soldaters dag’. Enligt en legend som inte har något historiskt stöd skulle en hel romersk legion bestående av tiotusen kristna soldater ha lidit martyrdöden sedan de vägrat att offra till de romerska gudarna. De flydde upp på berget Ararat, där de drevs in i ett törnsnår. De som inte fann döden där korsfästes på bergets sluttningar. I de äldsta svenska almanackorna fanns namnet 10000 riddare kvar. I Danmark kallar man fortfarande dagen 10000 martyrers
dag.

Denna legend ansågs uppenbarligen så tvivelaktig att den på ett tidigt stadium fick ge vika för helgonnamnet Paulinus i almanackorna. Paulinus var biskop i den italienska staden Nola på 400-talet och har lämnat efter sig ett märkligt poetiskt författarskap på latin. Namnet Paulinus ändrades i 1901 års namnlängd till Paulina, och i tvånamnslängden från 1993 tillkom Paula.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.