Per

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Per, även stavat Pär, är en svensk form av det grekiska mansnamnet Petrus ’klippa’.

Formen Per har utvecklats ur fornsvenskans Pädhar, Pädher och har varit allmän sedan 1500-talet. Ingen svensk form av Petrus är vanligare än Per. I flera århundraden dominerade den helt, men på 1700-talet blev även Petter populärt. Formen Peter (se 29.6) som i dag är den näst vanligaste slog inte igenom i namnskicket förrän på 1800-talet. Namnet Per har varit vanligt under hela 1900-talet med en topp på 1960-talet; under 1900-talets sista årtionden pekade dock trenden neråt. Vid millennieskiftet fanns det omkring 175000 svenskar som hette Per. De som stavade sitt namn Pär utgjorde omkring 16000. Namnet Per/Pär kommer på femte plats bland de svenska mansnamnen, bara Erik/Eric, Karl/Carl, Lars och Anders är vanligare.

Fram till 1901 stod det Petri fängelse i almanackorna på dagens datum. Det som högtidlighölls var Apostlagärningarnas berättelse om hur en Herrens ängel kommer in i det fängelse där aposteln Petrus sitter kedjad och löser hans bojor så att han kan vandra ut i friheten. Namnet förkortades i almanackorna till Petri fäng och gav upphov till flera folkliga vädermärken, t.ex. ”Regnar det Petri fäng, / regnar det tre veckor i fläng”.

Det latinska namnet för Petri fängelse, Petrus in vinculis, ledde i Norge till att dagen kallades Per vinkel. I 1901 års namnlängd stod Per som enda namn. I tvånamnslängden från 1993 fanns namnparet Per – Pernilla. I 2001 års namnlängd bildar Petronella – Pernilla namnpar (se 31.5) och Per står åter som enda namn på dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.