Peter, Petra

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Peter är en nysvensk form av mansnamnet Petrus, som är den latinska formen av det grekiska Pétros. Detta namn är i sin tur en översättning av arameiskans Kefa, vars betydelse är ’klippa’, ’sten’, ’berg’. Kvinnonamnet Petra har latinskt ursprung och är femininformen av Petrus.

Petrus/Peter är ett av de vanligaste mansnamnen i den kristna världen och förekommer i nästan alla europeiska språk (t.ex. franskans Pierre, spanskans Pedro, ryskans Pjotr och finskans Pekka). Förklaringen till att det är så spritt är naturligtvis att en av Jesu tolv lärjungar, sedermera den främste av hans apostlar, hette Petrus. Tillsammans med Paulus införde han den kristna läran i Rom och blev där den förste påven. Peterskyrkan i Rom är uppkallad efter honom.

Namnet Peter fanns redan i fornsvenskan i formerna Pätar, Päter. En annan gammal form är Pädher som utvecklades till Per (se 1.8). Formen Petter blev vanlig på 1700-talet och fick stor spridning som bondenamn. Vid mitten av 1900-talet blev Peter ett modenamn vars popularitet nådde sin höjdpunkt under 60-talet; Peter är det allra vanligaste namnet bland de pojkar som föddes då. Vid millennieskiftet bars namnet av drygt 10800 svenskar. Den vanligaste smekformen är Pelle.

Petra förekom inte som svenskt kvinnonamn förrän vid mitten av 1800-talet. Under första hälften av 1900-talet var det fortfarande rätt ovanligt, men på 70-talet blev det ett modenamn. Vid millennieskiftet fanns det drygt 14000 svenskor som hette Petra.

Under medeltiden var 29 juni Petri och Pauli dag. Dagen har ända sedan 400-talet firats som de båda apostlarnas dödsdag. Enligt legenden hade de kastats i fängelse av kejsar Nero, men Petrus predikade så framgångsrikt för fångvaktarna att de omvändes och släppte ut honom ur fängelset. Utanför Rom mötte han Kristus och frågade honom: ”Quo vadis, Domine?” (’Herre, vart går du?’). – ”Till Rom för att korsfästas”, svarade Jesus, och Petrus insåg då att han inte skulle fly från sitt martyrskap. Han återvände till Rom och korsfästes på egen begäran med huvudet nedåt.

I Sverige var Petri och Pauli dag, eller Persmäss, som var den vanligaste benämningen, halv helgdag fram till helgdagsreduktionen 1772. Dagen har varit en folklig märkesdag då man gav akt på väderleken. Regn på Persmäss ansågs bra. I Ångermanland har man sagt: ”Om det blir Ersmässregn så blir det Persmässregn, och blir det Persmässregn så blir det godår.”

Namnen Petrus och Paulus ersattes efterhand av bara Petrus i almanackorna. 1901 års namnlängd behöll formen Petrus på dagens datum, men i tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Petrus – Peter. I den nya namnlängden har formen Petrus utgått, och de båda namnen är nu i stället Peter – Petra.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.