Petronella, Pernilla

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Petronella är ett latinskt kvinnonamn som uppstått som en diminutiv till släktnamnet Petronius. Pernilla är en sydskandinavisk dialektform av Petronella.

Petronella kom tidigt in i almanackan på dagens datum tack vare en legend, som berättade att aposteln Petrus hade en dotter vid namn Petronella. I formen Petronilla fanns namnet i Skåne redan på 1100-talet. Bondepraktikan innehåller en vers om månaden maj, där det heter ”jag tror den gode Urbanus vill / rådslå med jungfru Petronill”. Petronilla gav upphov till formen Pernilla, som är känd sedan 1500-talet och har varit särskilt vanlig i Skåne. Både Petronilla och Pernilla har förkortats till Nilla.

Petronella användes i bondemiljö under 1800-talet men hade 1901 blivit så omodernt att det togs bort ur namnlängden. Det ersattes med Isabella, som i tvånamnslängden från 1993 fick sällskap med Isa. På 1990-talet blev Petronella modernt igen, och i dag finns det inemot 2000 svenskor som bär namnet, de flesta mycket unga.

Pernilla blev ett modenamn på 1950-, 60- och 70-talen (t.ex. skådespelerskan Pernilla August, f. 1958), och namnet bärs i dag av omkring 18000 svenskor. I tvånamnslängden från 1993 placerades det tillsammans med Per (1.8), men det nuvarande namnparet Petronella – Pernilla passar ännu bättre ihop.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.