Pia

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Pia är av latinskt ursprung. Det är en femininform av Pius, som är bildat till adjektivet pius ’from’.

Det land där namnet Pia har varit vanligt sedan länge är Italien. I Sverige togs det första gången i bruk 1848 men var sällsynt fram till 1940-talet. Uppgången började när Ingrid Bergmans dotter, född 1938 i hennes första äktenskap, döptes till Pia. Under 1950- och 60-talen blev det ett modenamn. Bland dagens svenskor som bär namnet kan nämnas TV-journalisten Pia Brandelius (f. 1940) och journalisten och författaren Maria- Pia Boëthius (f. 1947). Vid millennieskiftet uppgick antalet kvinnor i Sverige som heter Pia till omkring 23000.

I almanackorna före 1901 kunde man läsa den gåtfulla förkortningen Petr. Cath. på dagens datum. Det var en förkortning av Petrus Cathedraticus eller Petri cathedra, och dagen firades till åminnelse av att aposteln Petrus blev förklarad som kyrkans överhuvud och fick säte på påvestolen. Det folkliga namnet på dagen var Petter Katt.

Ett vanligt talesätt i äldre tid var ”Petter Katt kastar den heta stenen i sjön”. Med det har man velat varna för att isarna börjar bli osäkra. Talesättet har skapats vid en tid då den äldre, julianska tideräkningen fortfarande gällde och 22 februari inföll elva dagar senare än i våra dagar. Anledningen till att just detta datum sattes i förbindelse med vårens ankomst är att det har funnits en medeltida indelning av året i fyra kvartal, där Petrus Cathedraticus var första vårdagen. Talesättet nådde Sverige redan under medeltiden och har varit vanligast i Skåne, västra Götaland och Värmland. I Norge har det lett till att dagen går under namnet Per Varmestein.

I 1901 års namnlängd var dagens namn Martina. Det flyttades 1993 till Martin (10.11), och i stället placerades Marina och Marlene på dagens datum. I den nya namnlängden har även dessa namn fått andra platser (20.11 och 4.4), samtidigt som Pia har kommit in som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.