Ragnhild, Ragnvald

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det nordiska kvinnonamnet Ragnhild är sammansatt av namnelementet Ragn- som motsvarar ett ord med betydelsen ’gudamakter’ (i personnamn ’råd’, ’beslut’) och hild ’strid’. Ragnvald är ett mansnamn av nordiskt ursprung, sammansatt av Ragn- ochvald ’härskare’.

Ragnhild finns redan på runstenar. En medeltida Ragnhild av Tälje (nuv. Södertälje) som kan ha varit gemål till kung Inge d.y. vallfärdade på 1100-talet till Rom och Jerusalem och blev efter sin död föremål för en lokal helgonkult. Trots att hon aldrig blev officiellt helgonförklarad vallfärdade många till hennes reliker i Tälje. Namnet Ragnhild bevarades i olika dialektala former, t.ex. Rangela, tills den gamla formen åter kom till heders genom 1800-talets nordiska namnrenässans. Efter 1900-talets två första decennier har det varit ganska ovanligt, men vid millennieskiftet fanns det fortfarande mer än 12000 kvinnor i Sverige som hette Ragnhild. Den vanligaste kortformen är Ragna (se 1.10).

Även Ragnvald finns hugget på runstenar. På 1100-talet fanns det en sveakung, Ragnvald Knaphövde (binamnet betyder ungefär ’rundhuvud’), omtalad som kung Inge d.y:s efterträdare, som mördades vid ett besök i Västergötland. Namnet levde vidare som allmogenamn i olika dialektala former, t.ex. Ravel. ”Ravel Barkares skål” är Sveriges äldsta kända dryckesvisa. Liksom Ragnhild kom den gamla namnformen Ragnvald åter i bruk genom 1800-talets nordiska namnrenässans; det äldsta belägget är från 1872. Under 1900-talet har det främst förekommit i Norrland. Det senaste halvseklet har namnet varit tämligen ovanligt; vid millennieskiftet bars det av omkring 3000 personer.

I de äldsta almanackorna stod det Apostlarnas delning på dagens datum, vilket motsvarar den latinska benämningen Divisio apostolorum i det medeltida Uppsalakalendariet. Bakgrunden är att relikerna efter apostlarna Paulus och Petrus i Roms kyrkor hade blivit sammanblandade, men enligt legenden hördes en röst från himlen som talade om vilka ben som hörde till vem. Ragnhild kom in i almanackan 1901 och sammanfördes i tvånamnslängden från 1993 med Ragnvald (tidigare 24.5).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.