Regina, Roy

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Regina är ett kvinnonamn av latinskt ursprung med betydelsen ’drottning’. Mansnamnet Roy är ursprungligen skotskt och återgår på det keltiska binamnet Ruadh ’röd’. Det har sekundärt ofta sammanställts med franskans roi, som i sin tur återgår på latinets rex ’kung’.

Namnet Regina hamnade på dagens datum redan i de medeltida helgonkalendarierna till minne av en femtonårig gallisk flicka som led martyrdöden år 251. Det äldsta svenska belägget för namnet är från 1604. Under de senaste åren har Regina visat en uppåtgående tendens, om än obetydlig. Kanske har skådespelerskan Regina Lunds (f. 1967) popularitet påverkat en del föräldrar vid deras namnnval. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 5000 svenskor. Den vanligaste kortformen är Gina.

Roy var sällsynt i Sverige före 1930-talet. Vid mitten av 1900-talet fanns det en cowboyhjälte i amerikanska filmer vid namn Roy Rogers som bidrog till att göra namnet populärt även i Sverige (t.ex. filmregissören Roy Andersson, f. 1943). Vid millennieskiftet uppgick antalet svenskar som hette Roy till omkring 5000.

Regina har varit dagens namn i almanackorna från äldsta tid. Namnparet Regina – Roy introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.