Reidar, Reidun

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Reidar är ett mansnamn av nordiskt ursprung som motsvarar forninsländska Hreidarr, en sammansättning av hrei? ’rede’ (kanske i betydelsen ’hus’, ’hem’) och -arr, en efterled vars betydelse här är oviss. Reidun eller Reidunn är ett kvinnonamn av nordiskt ursprung, sammansatt av ett ord för ’rede’ och namnleden -unn, som möjligen återgår på ett verb unna med betydelsen ’älska’.

Namnet Reidar fanns redan i fornsvenskan i formen Redhar (yngre Rear, Reor). Den nuvarande formen har använts i äldre tid i Västsverige men är framför allt ett norskt namn, och dess spridning i 1900-talets Sverige beror på norskt inflytande. Det tidigaste belägget är från 1889. Namnet var populärt i västra och norra Sverige på 1930- och 40-talen (t.ex. författaren Reidar Jönsson, f. 1944) och bars vid millennieskiftet av omkring 1600 svenskar.

Reidun har likaså nått oss från Norge. Det tidigaste belägget är så sent som från 1914. På 1920- och 30-talen hade det en första uppgångsperiod (t.ex. f. statsrådet Reidunn Laurén, f. 1931), och under det senaste årtiondet har det åter visat en uppåtgående tendens. Men det totala antalet svenska kvinnor som heter Reidun eller Reidunn är fortfarande under 1000.

I våra äldsta almanackor växlar helgonnamnen på dagens datum, men på 1700-talet fördes Timoteus hit från 24 januari. Namnet bars av en lärjunge till Paulus som blev biskop i Efesos och som står som mottagare av två av Pauli brev. Timoteus ersattes 1901 av Jonatan, som i den nya namnlängden har sammanförts med Natanael (se 22.12). Reidar fanns med i tvånamnslängden från 1993 men på ett annat datum (30.3). Reidun har kommit in i almanackan först genom den nya namnlängden.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.