Reinhold, Reine

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Reinhold är av tyskt ursprung och återgår på det fornhögtyska Raginald, som är sammansatt av Ragin- ’råd’, ’beslut’ och wald ’härskare’. Efterleden har senare omtolkats i anslutning till hold ’huld’, ’trofast’. Namnet är besläktat med det nordiska Ragnvald och det engelska Ronald. Reine är en kortform av Reinhold och Reinhard som främst förekommer i Sverige.

Det tidigaste exemplet på namnet Reinhold i Sverige är från 1460, då i formen Reynoldh. Det är sedan länge arvnamn inom ätten von Essen. Under 1900-talets första decennier hade det en uppgång (t.ex. jazzpianisten Reinhold Svensson, 1919–68), men sedan dess har frekvensen gått ner, och vid millennieskiftet var siffran på de svenskar som hette Reinhold den lägsta under hela 1900-talet, omkring 8000.

Reine började användas så sent som 1904 och är vanligast i Västsverige. För många är namnet förknippat med den unga huvudpersonen i P.C. Jersilds bok ”Barnens ö” (1976). Vid millennieskiftet bars det av omkring 2000 svenskar.

I de äldsta svenska almanackorna förekom ibland Rut eller Susanna på dagens datum. Reinhold kom in på 1700-talet på grund av en sammanblandning med Reineldis, ett kvinnligt helgon från 600-talets Brabant som hade sin minnesdag just den 16 juli. Namnparet Reinhold – Reine introducerades 1993. I den finska almanackan firar man i dag bl.a. Reino.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.