Robert, Robin

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Robert är ett ursprungligen tyskt mansnamn, vars fornhögtyska form är Hrod(e)bert. Det är sammansatt av ord som betyder ’ära’ och ’ljus’, ’lysande’. Robin är en engelsk diminutivform av Robert.

Även om Robert har germanskt ursprung, har det inte levt kvar i den tyskspråkiga namntraditionen, där i stället andra former som Rupert och Ruprecht tog över. Det blev i stället ett vanligt normandiskt namn, och genom den normandiska invasionen nådde det de brittiska öarna, där det fick stor spridning.

Det äldsta svenska belägget för namnet är från 1219. De som bar namnet under medeltiden var ofta präster och munkar. Först på 1600-talet etablerade det sig på allvar genom invandrade skotska släkter som Douglas och Montgomery. Det var inte speciellt vanligt under 1900-talets förra hälft men fick en uppgång under den senare hälften (t.ex. skådespelaren Robert Gustafsson, f. 1964). Vid millennieskiftet fanns det omkring 54000 svenskar som hette Robert. Engelska smekformer är Bob, Bobby, en svensk är Robban.

Namnformen Robin förknippade de flesta svenskar länge med den ädle engelske rövarhövdingen och bågskytten Robin Hood, som enligt sägnerna stal från de rika och gav åt de fattiga. Traditionerna har kunnat spåras till en man som verkade i början av 1300-talet. Det tidigaste exemplet på att namnet Robin har använts i Sverige är från slutet av 1800-talet. Ännu vid mitten av 1970-talet fanns det bara omkring 800 svenskar som hette Robin, men sedan dess har siffran rusat i höjden. Vid millennieskiftet låg den omkring 23000. En bidragande orsak är att Björn Borg och Jannike Björling gav sin son namnet Robin. Namnet förekommer numera även bland flickor, även om de inte är fler än ett par hundra.

I våra almanackor har Robert varit dagens namn sedan 1701, tidigast i den latinska formen Robertus. Det helgon som hyllades var abboten och klostergrundaren Robertus av Newminster (ca 1100–59). Namnparet Robert – Robin introducerades i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.