Roland

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Roland är ursprungligen tyskt; den forntyska formen är Hrodland. Förleden Hrod- betyder ’ära’, och efterleden är sannolikt en ombildning av det fornhögtyska adjektivet nand ’djärv’.

Namnet fick under medeltiden stor spridning genom den franska ”Chanson de Roland” (”Rolandssången”), vars huvudperson är den främste av Karl den stores kämpar. På många torg i nordeuropeiska städer står senmedeltida s.k. rolandsstoder, skulpturer av en mansgestalt med svärd i handen som symboliserar rättskipningen i staden. Under den italienska namnformen Orlando återkommer hjälten Roland i flera senare litterära verk, t.ex. Boiardos ”Orlando Innamorato” (”Den förälskade Roland”) och Ariostos ”Orlando Furioso” (”Den rasande Roland”).

I Sverige finns det belägg för namnet Roland sedan slutet av 1300-talet. Under 1930-, 40- och 50-talen hörde det till de 30 vanligaste mansnamnen (t.ex. fotbollsspelaren Roland Sandberg, f. 1946). Därefter har dess popularitet gått ner, och det förekommer nu främst som andranamn. Vid millennieskiftet fanns det omkring 53000 svenskar som hette Roland.

I gamla almanackor var dagens namn Romanus till minne av en romersk martyr på 200-talet. Det ersattes i 1901 års namnlängd av Roland, säkert på grund av att namnen börjar med samma bokstäver. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes de obesläktade namnen Roland och Roine, men i den nya namnlängden står Roland åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.