Rolf, Raoul

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Rolf är ett mansnamn av nordiskt ursprung, som återgår på ett äldre Hródulfr, sammansatt av fornvästnordiska hródr ’ära’ och ulv ’varg’ (jfr Rudolf 27.3). Raoul är den franska formen av det engelska mansnamnet Ralph (se Ralf 27.3) som motsvarar det fornhögtyska Radulf, sammansatt av rad ’råd’ och ulv ’varg’.

Rolf finns på runstenar i formen hrulfr och är namnet på flera nordiska sagogestalter. Rolf Krake omtalas i sagorna som kung av Danmark, och Gånge-Rolf beskrivs som en vikingahövding med så väldig kroppshydda att ingen häst kunde bära honom. Den senare har identifierats som hertig Rollo av Normandie, död ca 930. I Sverige förekom namnet förr mest i de norra och västra delarna. Det hörde till de nordiska namn som fick ökad popularitet vid slutet av 1800-talet. Under 1900-talet var det vanligast under 30- och 40-talen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 61000 svenskar som hette Rolf. Den vanligaste smekformen är Roffe.

Raoul var länge ett ovanligt namn i Sverige. Genom en av andra världskrigets hjältar, Raoul Wallenberg (f. 1912, sannolikt död i ryskt fängelse 1947), fick det en viss uppgång på 1950-talet, men det totala antalet svenskar som bär namnet uppgår bara till omkring 700.

I gamla almanackor stod det Rufus på dagens datum till minne av en martyr på kejsar Diocletianus tid. Det ersattes 1901 av det likljudande nordiska namnet Rolf. Namnparet Rolf – Raoul introducerades i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.