Rosa, Rosita

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Rosa är ett latinskt kvinnonamn identiskt med substantivet rosa ’ros’. Det kan även vara en kortform av längre namn som Rosalia, Rosalinda m.fl. Rosita är en spansk diminutivform till Rosa, ’lilla Rosa’.

Rosa kom in i svenskt namnskick vid slutet av 1700-talet och följdes något årtionde senare av den franska formen Rose. Sammansättningen Rose-Marie nådde Sverige vid slutet av 1800-talet från engelskan (Rosemary). Rosa är ett namn älskat av visdiktarna (t.ex. Evert Taubes ”Rosa på bal”). Sin högsta frekvens hade det i början av 1900-talet, medan Rose, liksom Rose-Marie, hade en uppgång på 1940- och 50-talen. Antalet kvinnor som hette Rosa var vid millennieskiftet omkring 5000. Siffran för Rose var vid samma tid omkring 2000 och för Rose-Marie (inklusive alla stavningsvarianter) omkring 15000.

Rosita har använts i Sverige sedan 1786 och var särskilt populärt vid 1940- och 50-talen. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 3000 svenskor.

Dagens namn i gamla almanackor är Marie besökelse eller på latin Visitatio Mariae. I Lukasevangeliets första kapitel berättas att den havande Maria gjorde ett tre månader långt besök hos sin fränka Elisabet, Johannes Döparens blivande moder. Dagen är fortfarande helgdag i katolska länder och firades även i Sverige som helgdag från 1300-talet till och med 1772. När namnkommittén år 1901 bytte ut namnet Marie besökelse mot Rosa tog den fasta på den rossymbolik som sedan medeltiden knutits till Maria.

Namnparet Rosa – Rosita introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.