Rudolf, Ralf

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Rudolf är av tyskt ursprung och motsvarar fornhögtyska Hr(u)odulf, en sammansättning av Hr(u)od- ’ära’ och ulv ’varg’. Mansnamnet Ralf är av engelskt ursprung och motsvarar fornhögtyska Radulf, där namnelementen är rad ’råd’ och ulv ’varg’.

Rudolf fanns inte i äldre nordiskt namnskick, däremot dess nordiska motsvarighet Rodulf som tidigt drogs samman till Rolf (se 27.8). I Tyskland bars namnet av ett helgon på 700-talet och av flera medeltida furstar, bl.a. Rudolf av Habsburg (död 1291). När vi finner belägg för namnet Rudolf från svenskt 1300-tal, rör det sig om inflyttade tyskar. Genombrottet för namnet kom långt senare, mot slutet av 1800-talet, då det fick stor spridning och användes av Karlfeldt i hans dikt ”Svarte Rudolf”. Bland dem som fick namnet under denna tid fanns idrottsmannen och sportkommentatorn ”Putte” Kock (1901–79), som var döpt till Rudolf. Efter 1910-talet har det knappast alls använts som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet bars det av omkring 6000 personer. Den vanligaste smekformen har varit Rulle.

Ralf är en försvenskad stavning av engelska Ralph och togs upp i svenskt namnskick under senare hälften av 1800-talet. Namnet blev tidigast vanligt bland finlandssvenskar, men på 1940- och 50-talen ökade dess popularitet även i Sverige, särskilt de västra landskapen (t.ex. fotbollsspelaren och -kommentatorn Ralf Edström, f. 1952). Under de senaste årtiondena har det varit på retur. Antalet svenskar som vid millennieskiftet hette Ralf eller Ralph var omkring 4500.

Det gamla namnet på dagens datum är Rupert. Det helgon som firades var Bayerns apostel Rupertus av Salzburg (död 718). I 1901 års namnlängd byttes det ut mot Rudolf, som i tvånamnslängden från 1993 flyttades till annat datum (27.8) och ersattes av namnparet Ralf – Raymond. I den nya namnlängden har Rudolf fått tillbaka sin gamla plats, där det nu står tillsammans med Ralf.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.