Rut

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Rut är ett bibliskt kvinnonamn av oviss betydelse, möjligen ’vän’ eller ’vederkvickelse’. Huvudpersonen i Ruts bok i Gamla testamentet är en ung moabitisk änka som följer med sin israelitiska svärmor till landsbygden utanför Betlehem där hon plockar ax på den rike Boas åker. Han tar henne till sin hustru, och hon blir stammoder till kung Davids ätt. Handlingen i Ruts bok utspelas under domartiden (1100-talet f.Kr.).

Namnet fanns troligen i Sverige redan på 1600-talet; i några svenska 1600-talsalmanackor står det på den 16.7. Det blev emellertid inte vanligt i Sverige förrän mot slutet av 1800-talet och då antagligen genom påverkan från USA, där det har varit och fortfarande är ett vanligt namn. Vid millennieskiftet hette omkring 50000 svenskor Rut eller Ruth. I judiska familjer i dagens Sverige är Rut ett av de vanligaste flicknamnen.

I gamla almanackor var dagens namn Titus till minne av en lärjunge till Paulus. Han blev biskop på Kreta och har gått till eftervärlden som mottagare av ett av Pauli brev. Namnet ersattes 1901 av Rut, som i tvånamnslängden från 1993 bildade par med Ritva (se 5.7). I den nya namnlängden står Rut åter som enda namn.

I Danmark är dagens namn sedan länge Metusalem efter en patriark som enligt Första Mosebok blev 769 år gammal.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.