Rutger, Roger

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Rutger är ett tyskt mansnamn som är sammansatt av ord med betydelsen ’ära’ och ’spjut’. Roger är den engelska formen av samma namn, som i nordisk namntradition motsvaras av Rodger.

Det äldsta svenska belägget för namnet är latiniseringen Rothgerus från 1200-talet. Under de följande århundradena förekom det mest i formerna Rotkar, Rotker. Den tyska namnformen togs upp i flera sydsvenska adelssläkter (t.ex. friherren Rutger Macklean, 1742–1816, den drivande kraften bakom genomförandet av storskiftet i svenskt jordbruk). Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 1600 svenskar.

Roger började användas i Sverige vid slutet av 1700-talet men fick sitt stora genombrott först vid mitten av 1900-talet. Särskilt frekvent var det under 1960-talet, vilket kan ha berott på att skådespelaren Roger Moore (f. 1927) och fotbollsspelaren Roger Magnusson (f. 1945) var mycket populära då. Vid millennieskiftet fanns det omkring 39000 svenskar som hette Roger.

I gamla almanackor stod det Marcellinus (någon gång Erasmus) på dagens datum. Namnet Marcellinus bars av en kristen martyr på 300-talet och fick aldrig något genomslag i svenskt namnskick. Det ersattes därför 1901 av Rutger, som i tvånamnslängden från 1993 fick sällskap med Roger.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.