Samuel

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Samuel är ett ursprungligen hebreiskt mansnamn, Schemuel, som enligt 1 Samuelsboken 1:14 betyder ’den av Gud bönhörde’. En annan tolkning är ’Guds namn’.

Samuel var namnet på en profet i det gamla Israel som har fått ge sitt namn åt två av Gamla testamentets böcker, där de övriga huvudpersonerna är de båda kungarna Saul och David. I Sverige är namnet belagt sedan mitten av 1300-talet. Det var mycket sällsynt före reformationen men blev sedan rätt vanligt både i de högre samhällsklasserna (t.ex. prästsonen och poeten Samuel Columbus, 1642–79) och bland bönderna. Dialektala former är Sammel och Sammil. Många förknippar i dag namnet med Astrid Lindgrens far, sådan han skildras i ”Samuel August i Sevedstorp och Hanna i Hult” (1975).

Den vanligaste kortformen av Samuel, som nått oss från engelskan, är Sam. USA har sedan början av 1800-talet personifierats av ”Uncle Sam”, som brukar avbildas som en lång mager man med pipskägg, klädd i en kostym gjord av stjärnbaneret.

Samuel var omodernt under större delen av 1900-talet men har kommit tillbaka som modenamn under 80- och 90-talen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 11000 svenskar som hette Samuel, vilket är en fördubbling av siffran från början av 70-talet. Antalet personer som hette Sam var vid millennieskiftet omkring 2000 (t.ex. förre TV-chefen Sam Nilsson, f. 1936).

Samuel har funnits i den svenska almanackan sedan omkring 1700, men tidigast på ett annat datum, nämligen 20 augusti. 1901 ersattes det där av Bernhard, eftersom Sankt Bernhard av Clairvaux dog just denna dag. Samuel flyttades till dagens datum, som tidigare haft namnet Egidius.

Så hette en frankisk eremit som dog omkring år 700 och blev ett populärt helgon under senmedeltiden. Hans namn stavas ofta Aegidius. Den franska formen av namnet är Gilles, den svenska är Gillis. I Sverige har han även varit känd som Sankt Ilian, och hans dag har kallats Iliansmässan.

Enligt legenden var han en eremit som gav en hind skydd mot jägare och själv träffades av en pil. I den katolska kyrkan räknas han till de fjorton nödhjälparna, som människor kan åkalla i nöd och fara.

I svensk folktradition bestämde Egidius septembervädret; så som vädret var den dagen skulle det bli hela månaden. Det traditionella namnet på dagen i norska almanackor är kvernknarren eller kvernknurren, vilket beror på att den har ansetts varsla om hur tillströmningen av kvarnvatten skulle bli under hösten.

I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Samuel – Sam, men i den nya namnlängden står Samuel åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.