Sara

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det hebreiska kvinnonamnet Sara betyder ’furstinna’, ’prinsessa’.

Den person som tidigast gjorde namnet Sara känt är Abrahams hustru Sara, som enligt Gamla testamentet var barnlös ända tills hon blev nitti år och födde Isak. Namnet är belagt i Sverige alltifrån senare hälften av 1400-talet men blev riktigt populärt först efter reformationen, särskilt i Norrland. Bland de svenskor som döpts till Sara finns sångerskan Zarah Leander (1907–81) och författarinnan Sara Lidman (f. 1923). Under 1900-talets sista kvartssekel har det varit ett av de allra vanligaste modenamnen. En engelsk smekform av Sara som var utbredd i Sverige årtiondena kring 1900 är

Sally.

Antalet svenskor som heter Sara (stavningsvarianter inberäknat) mer än fyrdubblades under åren 1975–2000. På listan över de vanligaste tilltalsnamnen bland flickor födda 1989–90 kom Sara på första plats. Vid millennieskiftet fanns det omkring 55000 kvinnor som bar namnet, och ytterligare omkring 5000 hette Sarah.

Namnet Sara har funnits på dagens datum i almanackan sedan 1698 men hade under 1700-talet konkurrens av andra namn, t.ex. Arvid. I tvånamnslängden från 1993 kombinerades Sara med Sally. I den nya namnlängden står det åter som enda namn. Det är en markering av att Sara är en märkesdag i folktraditionen: med henne inleds fruntimmersveckan!

Fruntimmersveckan är inte ett så gammalt begrepp som man kanske vill tro. Det femte namnet i raden, Emma (23.7) kom in i almanackan så sent som 1827. Veckan har rykte om sig att vara regnig; i Skåne sa man förr: ”Fruntimren håller inte tätt.” Regnfrekvensen under fruntimmersveckan ligger faktiskt också en bra bit över årsgenomsnittet med regn ungefär varannan dag.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.